Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen
rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Kide Science Oy

info@kidescience.com

2. Rekisterin nimi

Kidescience.com:n asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kidescience.comin asiakasrekisterissä käsitellään Kide Science Oy:n asiakkaita koskevia tietoja siinä määrin, kuin Kide Science Oy:n palveluiden tarjoaminen ja toiminta edellyttää. Henkilötietoja käsitellään Kide Science Oy:n sekä Childhood enrichment sdn bhd:n palveluiden tarjoamiseksi, laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä yllä kuvattujen yhteystietojen avulla.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia asiakasta koskevia tietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Suoramarkkinointilupa
  • Asiakkaan ilmoittamat muut asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Kide Science kerää asiakasrekisteriin merkityt tiedot asiakkailta tarjoamiensa palveluiden yhteydessä.

6. Tietojen luovutus

Kidescience.com ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille, ellei se ole tarpeellista yllä kuvattuja tarkoituksia varten voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja ei siirretä ETA-alueen ulkopuolelle, ellei se ole teknisestä syystä palvelun tarjoamiseksi tarpeen. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan soveltuvan lain asettamia vaatimuksia.

7. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän järjestelmät ja tiedot on suojattu tarpeellisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää mm. henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa Kidescience.comin asiakasrekisteriin sinusta merkityt tiedot sekä pyytää niiden korjaamista ja poistamista. Pyydämme lähettämään henkilötietoja koskevat pyynnöt ja tiedustelut yllä kuvattuun sähköpostiosoitteeseen.